Contact rapid

» Formular contact
Phone

Telefon

021.211.44.33

Procedura recuperari creante debite datorii

Cea mai des intalnita problema in cadrul relatiilor comerciale dintre persoanele juridice din Romania, este neincasarea la scadenta a facturilor fiscale emise. Din acest motiv agentii economici romani raman de multe ori cu facturi neincasate si sume de bani nerecuperate, ceea ce inseamna in mod automat micsorarea profiturilor societatilor comerciale ce provoaca pierderi insemnate la intocmirea exercitiului financiar anual.

Acesta situatie este rezolvata intr-o mare masura prin angajarea unei societati de recuperare/colectare creante, debite, datorii, specializata in acest domeniu atat de complex.

I. PRELUAREA DOSARULUI
E-mail recuperare creante
Contract recuperari creante
Afaceri recuperare datorii

Documentatia si actele pe care clientul / partenerul nostru isi intemeiaza dreptul de creanta ce urmeaza a fi inaintat catre RECUPIT & ASOCIATII, poate fi transmis atat prin posta, curier rapid, fax, e-mail, cat si direct la sediul societatii noastre, pe suport electronic sau pe hartie.
De asemenea putem trimite la sediul societatii dvs. un reprezentant al RECUPIT & ASOCIATII, in vederea preluarii documentelor care identifica creanta reclamata.
Pentru a putea initia procedura de recuperare a creantelor dumneavoastra, vom incheia un contract de mandat comercial, prin care ne veti imputernici sa ne ocupam de cazul pe care dumneavoastra il reclamati catre RECUPIT & ASOCIATII spre o rapida rezolvare.
Dupa semnarea contractului de mandat se va intocmi un dosar complet si foarte bine documentat, compus din toate actele ce stau la baza dreptului de creanta pretins de catre creditor / partenerul nostru si anume - facturi fiscale, avize de insotire, contract, plati partiale, corespondenta, recunoastere de debit, angajament de plata, bilet la ordin, fila cec, etc...
Specialistii nostri se adapteaza permanent fiecarui client in parte, in vederea solutionarii pe cale amiabila a diferendelor financiare, astfel incat sa asigure mentinerea bunelor relatii si parteneriatelor comerci ale ale clientului nostru cu debitorii care au intarziat obligatia de plata.
Profesionalismul, flexibilitatea si pregatirea continua a specialistilor nostri in recuperari / colectari de creante, debite , datorii ofera o gama variata de solutii, care aplicate cu maxima eficienta indiferent de tipul companiei, de la cele mici si mijlocii la marile companii, toate converg la protejarea intereselor clientului / partenerului nostru.
Intotdeauna specialistii nostri vor actiona in numele si pentru clientul nostru, cu diligenta unui bun proprietar al creantei.

Internet recuperari debite
Incheiere contract recuperare
Analiza datorii
II. ETAPELE PROCESULUI DE RECUPERARE/COLECTARE CREANTE, DEBITE, DATORII CIVILE SI COMERCIALE

Cele patru etape posibile in cadrul procedurii de recuperare si colectare creante, debite, datorii civile si comerciale sunt urmatoarele:

1. RECUPERARI CREANTE, DEBITE, DATORII PE CALE AMIABILA

Aceasta metoda si-a dovedit eficienta în majoritatea cazurilor si are rata cea mai mare de succes in randul specialistilor de la RECUPIT & ASOCIATII.
Metodele de lucru in cazul procedurii amiabile cuprind :

Mecanism recuperari debite
Echipa negociatori creante

1.1 DEPARTAMENTUL INVESTIGATII:

-investigatii ale solvabilitatii debitorului, persoana fizica sau societatii comerciale debitoare, privind verificarea existentei bunurilor mobile si imobile, precum si situatia economico-financiara a acestuia;
- investigatii pentru identificarea asociatilor si administratorilor societa tii, precum si cota parte la aportul lor in societate;
- verificarea debitorului daca mai are inregistrate alte dosare de judecata sau de executare silita pe rolul instantelor de judecata - tribunal sau judecatorie;
- pe baza informatiilor culese de catre departamentul investigatii , se stabileste impreuna cu clientul / partenerul nostru, modalitatea de actiu ne in vederea recuperarii creantei, in timpul cel mai scurt posibil de la preluarea dosarului.

1.2 DEPARTAMENTUL NEGOCIATORI:

- contactări telefonice repetate si nelimitate in vederea obtinerii acordului debitorului pentru efectuarea platii sumelor restante de bani catre clientul nostru;
-obtinerea unui angajament de plata scris din partea debitorului in vederea esalonarii sumelor restante de bani;
- notificari nelimitate ca numar, transmise catre debitori prin posta, curier rapid, fax, e-mail ;
- intalniri directe cu debitorul, fie la sediul societatii noastre, fie la sediul debitorului;
- invitatie la conciliere directa pre-judecatoreasca conform art. 720 alin. 1 Cod Procedura Civila, in vederea identificarii solutiilor de rezolvare pe cale amiabila a diferendului financiar existent, intre cele doua societati.

Investigatori recuperari debite
Recuperare amiabila
2. RECUPERARI CREANTE, DEBITE, DATORII PE CALE JUDECATOREASCA

Acest pas se face numai in momentul in care au fost epuizate toate mijloacele posibile de recuperare / colectare a sumelor res-tante de bani pe cale amiabila pentru clientul / partenerul nostru. Impreuna cu clientul nostru si numai dupa o atenta si stricta evaluare a dosarului in cauza, acesta urmeaza a fi inaintat in instanta de judecata competenta, conform legislatiei in vigoare, pentru solutionarea diferendului financiar prin hotarare / sentinta judecatoreasca.

Recuperare civil penal comercial

In cazul nesoluţionării litigiului pe cale amiabilă va fi demarată pro cedura litigioasa în vederea recuperării / colectarii creanţei, debitului, datoriei, prin acţionarea în instanţa de judecata a debitorului, persoana fizica sau persoana juridica.
În această situaţie, RECUPIT & ASOCIATII va angaja pe cheltuiala sa daca este cazul, unul sau mai multi dintre avocaţii proprii sau colaboratori, care vor asista si reprezenta interesele clientului / partenerului nostru in instantele de judecata de pe intreg teritoriul Romaniei.
RECUPIT & ASOCIATII asigura asistenta juridica clientului / partenerului nostru la fiecare termen de judecata, in toate fazele de desfasurare a procesului indiferent de instanta de judecata.

Recuperare instanta
3. EXECUTAREA SILITA A DEBITORULUI
Perpetuum datorii

Dupa obtinerea hotararii judecatoresti, procedura continuă cu executarea silita a datornicului, apelându-se în acest sens la serviciile unui executor judecătoresc asociat sau colaborator al RECUPIT & ASOCIATII, avand competenta teritoriala pe fiecare judet / zona din Romania, cheltuielile fiind suportate de catre clientul nostru pentru suma de avans, aceasta recuperandu-se in final de la debitorul rau-platnic.
Activitatile specifice executorului judecatoresc sunt consemnate prin procese verbale care se comunica partilor implicate in aceasta procedura.
In activitatea sa executorul judecatoresc colaborator al Recupit & Asociatii poate beneficia de ajutorul fortei publice atunci cand debitorul se opune in mod nejustificat executarii silite.

Recuperari executare silita
4.STERGEREA DATORIILOR CE NU POT FI RECUPERATE IN INSTANTA
Dosar recuperare creante procedura

In situatia in care in urma efectuarii tuturor demersurilor legale, creanta, debitul, datoria, nu a putut fi recuperata / colectata, de la debitor, dosarul intocmit impreuna cu sentinta judecatoreasca aferenta, se va pune la dispozitia clientului / partenerului nostru in vederea deschiderii actiunilor de stergere a datoriei din contabilitate, sub efectul legii 82/ 1991 – Legea Contabilitatii.

Dosar colectare debite procedura
III. COSTURI

Costurile de recuperare / colectare creante, debite, datorii, vor fi suportate in intregime de catre RECUPIT & ASOCIATII, cu exceptia avansului catre executorul judecatoresc sau eventuala cautiune solicitata in instanta de judecata, care ulterior vor fi recuperate de la debitor, prin efectul legii.
Declaratia de intentie a Recupit & Asociatii este rezolvarea cu succes a tuturor cazurilor aflate in lucru prin procedura amiabila, astfel incat fiecare dintre partile implicate sa contribuie la un circuit economic performant, eficient si stabil pentru Romania.

Specialisti recuperare creante
Sigla recuperari debite
Specialisti recuperari datorii